Зареждане...

Зареди предплатен баланс и в бензиностанции OMV

Дата: 08.06.2020, Автор: tollpass.bg

Всички клиенти на TollPass със сключени договори за автоматично отчитане на тол такси с предплатен баланс могат да зареждат суми вече и в обектите OMV.

Заплащането в OMV може да става в брой, с банкова карта или с горивни карти с Routex функция.

В бензиностанции OMV в цялата страна е възможно заплащането и на предплатените услуги - маршрутни карти за ППС-ва над 3.5 тона и електронни винетки за ППС-ва до 3.5 тона.

С развитието на партньорската си мрежа „Интелигентни Трафик Системи” АД прави заплащането на електронни пътни такси максимално лесно, удобно и достъпно за всички собственици на пътни превозни средства, ползващи платената републиканска пътна мрежа.