Зареждане...

Декларирайте коректен брой оси

Дата: 23.06.2020, Автор: tollpass.bg

Преди всяко пътуване с прикачено ремарке декларирайте коректен брой оси на ремаркето в съответствие с данните в регистрационния му талон

TollPass напомня да декларирате правилно броят оси на превозното средство:

Броят оси на влекача са въведени статично в системата, според данните в регистрационния талон при създаване на договора

Броят оси на ремаркето се въвеждат, както следва:

Преди всяко пътуване с прикачено ремарке се уверете, че декларирате коректен брой оси на ремаркето в съответствие с данните в регистрационния талон.

  • ако отчитате с бордово устройство TollPass, въвеждането става в самото бордово устройство (вижте инструкциите по-долу)
    • ако отчитате с gps тракер, въвеждането на оси става онлайн чрез предоставената платформа и мобилно приложение от доставчика на gps услугата

Некоректно декларирани брой оси е нарушение и подлежи на санкция. Контролът за правомерно ползване на платената пътна мрежа вече се извършва автоматично чрез инсталираните над пътя камери, както и чрез мобилните екипи на АПИ.