Зареждане...

Германия увеличава тарифата за тол таксуване базирана на CO2 емисии

Дата: 27.07.2023, Автор: TollPass

Германия увеличава тарифата за тол таксуване базирана на CO2 емисии

от 01.12.2023 Германия въвежда нова тол тарифа с диференцирано тол таксуване според CO2 емисии. Увеличението ще е между 22 и 100% в зависимост от CO2 емисиите и тегловата категория на конкретното превозно средство

Емисионен клас

Категория

CO2 Емисионен клас

Теглови клас и брой оси

Текуща тол ставка (евро цент/км)

Тол ставка от 01.12.2023 (евро цент/км)

Изменение (евро цент/км)

Процентно изменение

Euro 6

A

1

3,5-7,49 т

0,0

15,1

+15,1

+100,00%

 

A

1

7,5-11,9 т

9,8

17,7

+7,90

+80,61%

 

A

1

12-18 т

14,0

23,8

+9,80

+70,00%

 

A

1

>18 т до 3 оси

18,1

31,3

+13,2

+72,93%

 

A

1

>18 т до 4 оси

19,0

32,4

+13,4

+70,53%

 

A

1

>18 т до 5 оси

19,0

34,8

+15,8

+83,16%

Euro 5, EEV

B

1

3,5-7,49 т

0,0

18,9

+18,9

+100,00%

 

B

1

7,5-11,99 т

12,6

20,5

+7,90

+62,70%

 

B

1

12-18 т

17,7

27,5

+9,80

+55,37%

 

B

1

>18 т до 3 оси

22,1

35,3

+13,2

+59,73%

 

B

1

>18 т до 4 оси

22,9

36,3

+13,4

+58,52%

 

B

1

>18 т до 5 оси

22,9

38,9

+16,0

+69,87%

Euro 4

C

1

3,5-7,49 т

0,0

20,1

+20,1

+100,00%

 

C

1

7,5-11,99 т

14,0

22,1

+8,10

+57,86%

 

C

1

12-18 т

18,8

28,6

+9,80

+52,13%

 

C

1

>18 т до 3 оси

23,9

37,1

+13,2

+55,23%

 

C

1

>18 т до 4 оси

25,4

38,8

+13,4

+52,76%

 

C

1

>18 т до 5 оси

25,4

41,4

+16,0

+62,99%

Euro 3

D

1

3,5-7,49 т

0,0

22,5

+22,5

+100,00%

 

D

1

7,5-11,99 т

17,1

25,0

+7,90

+46,20%

 

D

1

12-18 т

22,6

32,8

+10,2

+45,13%

 

D

1

>18 т до 3 оси

29,3

42,9

+13,6

+46,42%

 

D

1

>18 т до 4 оси

31,6

45,4

+13,8

+43,67%

 

D

1

>18 т до 5 оси

31,6

47,8

+16,2

+51,27%

Euro 2

E

1

3,5-7,49 т

0,0

24,4

+24,4

+100,00%

 

E

1

7,5-11,99 т

19,6

27,5

+7,90

+40,31%

 

E

1

12-18 т

24,6

34,8

+10,2

+41,46%

 

E

1

>18 т до 3 оси

32,3

45,9

+13,6

+42,11%

 

E

1

>18 т до 4 оси

34,9

48,7

+13,8

+39,54%

 

E

1

>18 т до 5 оси

34,9

51,1

+16,2

+46,42%

Euro 1, Euro 0

F

1

3,5-7,49 т

0,0

24,8

+24,8

+100,00%

 

F

1

7,5-11,99 т

19,7

27,6

+7,90

+40,10%

 

F

1

12-18 т

24,8

35,0

+10,2

+41,13%

 

F

1

>18 т до 3 оси

32,8

48,4

+15,6

+47,56%

 

F

1

>18 т до 4 оси

35,4

51,2

+15,8

+44,63%

 

F

1

>18 т до 5 оси

35,4

51,6

+16,2

+45,76%

For CO2 Emissions Class 2 - 5 (Category G, Euro 6)

Категория

CO2 Емисионен клас

Теглови клас и брой оси

Текуща тол ставка (евро цент/км)

Тол ставка от 01.12.2023 (евро цент/км)

Изменение (евро цент/км)

Процентно изменение

Euro 6

G

2

3,5-7,49 т

0,0

13,7

+13,7

+100,00%

 

G

2

7,5-11,99 т

9,8

15,9

+6,10

+62,24%

 

G

2

12-18 т

14,0

22,0

+8,00

+57,14%

 

G

2

>18 т до 3 оси

18,1

27,6

+9,50

+52,49%

 

G

2

>18 т до 4 оси

19,0

29,6

+10,6

+55,79%

 

G

2

>18 т до 5 оси

19,0

31,8

+12,8

+67,37%

 

G

3

3,5-7,49 т

0,0

13,4

+13,4

+100,00%

 

G

3

7,5-11,99 т

9,8

15,5

+5,70

+58,16%

 

G

3

12-18 т

14,0

21,4

+7,40

+52,86%

 

G

3

>18 т до 3 оси

18,1

26,9

+8,80

+48,62%

 

G

3

>18 т до 4 оси

19,0

28,8

+9,80

+51,58%

 

G

3

>18 т до 5 оси

19,0

31,0

+12,0

+63,16%

 

G

4

3,5-7,49 т

0,0

10,4

+10,4

+100,00%

 

G

4

7,5-11,99 т

9,8

12,3

+2,50

+25,51%

 

G

4

12-18 т

14,0

17,4

+3,40

+24,29%

 

G

4

>18 т до 3 оси

18,1

22,1

+4,00

+22,10%

 

G

4

>18 т до 4 оси

19,0

23,6

+4,60

+24,21%

 

G

4

>18 т до 5 оси

19,0

24,7

+5,70

+30,00%

 

G

5

3,5-7,49 т

0,0

6,7

+6,70

+100,00%

 

G

5

7,5-11,99 т

9,8

8,3

-1,50

-15,31%

 

G

5

12-18 т

14,0

12,4

-1,60

-11,43%

 

G

5

>18 т до 3 оси

18,1

15,8

-2,30

-12,71%

 

G

5

>18 т до 4 оси

19,0

16,8

-2,20

-11,58%

 

G

5

>18 т до 5 оси

19,0

16,8

-2,20

-11,58%

Такса за изминато разстояние за 1 км, без ДДС.

  • превозните средства с дата на първа регистрация след 01.07.2019 година подлежат на категоризиране в една от пет групи в зависимост от CO2 емисиите и могат да се възползват от по-ниски ставки на тол таксите
  • превозните средства с дата на първа регистрация преди 01.07.2019 година директно ще бъдат таксувани на най-високите ставки 

Клиентите на TollPass, осъществяващи пътувания в Германия, ще бъдат своевременно известени за необходимите стъпки с цел коректно категоризиране на превозните средства.

Очаквани промени в тол тарифата в Германия

  • ВАЖНО!!! Германия планира да включи в обхвата за тол таксуване и превозни средства над 3.5 тона. Промяната влиза в сила от 01.07.2024
  • от 01.01.2024 камионите използващи природен газ като гориво (CNG и LNG) ще заплащат стандартни ставки на тол таксите
  • превозните средства с нулеви емисии изцяло задвижвани електрически или посредством използването на водород, в т.ч. и тези използващи горивни клетки няма да заплащат тол такси до 31.12.2025