Зареждане...

Актуализация на TollPass бордово устройство

Дата: 16.05.2023, Автор: TollPass.bg

Tollpass актуализира софтуера на бордовите устройства Tollpass GNSS OBU-5310 в съответствие с нововъведените европейски изисквания за тол отчитане в ЕС.

Промяната включва допълнителни стъпки при първоначална активация на бордовото устройство. Добавена е детайлна информация относно екологичните характеристики на превозното средство, държавата на регистрация, наличие на активна тол област и диференциация на броят оси на влекача и ремаркето.

Софтуерната актуализация се осъщесвява по познатия начин дистанционно чрез „over-the-air” технология. Клиентите използващи Tollpass бордово устройство не е необходимо да предприемат никакви действия – актуализацията се изпълнява автоматично.

Актуална Инструкция за употреба можете да намерите тук.