Зареждане...

Актуализация на TollPass бордово устройство

Дата: 16.05.2023, Автор: TollPass.bg

Tollpass актуализира софтуера на бордовите устройства Tollpass GNSS OBU-5310 в съответствие с нововъведените европейски изисквания за тол отчитане в ЕС.

Промяната включва допълнителни стъпки при първоначална активация на бордовото устройство. Добавена е детайлна информация относно екологичните характеристики на превозното средство, държавата на регистрация, наличие на активна тол област и диференциация на броят оси на влекача и ремаркето.

Софтуерната актуализация се осъществява по познатия начин дистанционно чрез „over-the-air” технология.

Клиентите използващи активно Tollpass бордово устройство не е необходимо да предприемат никакви действия – актуализацията се изпълнява автоматично.

В случай че бордово устройство не е използвано скоро, е необходимо да бъде включено и активно за период не по-малък от 2 часа на място с добър обхват на мобилната мрежа.

Актуална Инструкция за употреба можете да намерите тук.