Зареждане...

Провери за нарушения

С доброволното плащане на компенсаторна такса по чл. 10, ал. 2 от ЗП, собственикът/ползвателят на ППС се освобождава от административно-наказателна отговорност за конкретното нарушение. При основание за плащане НАРУШЕНИЕ, компенсаторната такса може да бъде заплатена до издаване на електронен фиш. При основание за плащане ЕЛЕКТРОНЕН ФИШ, срока за плащане на компенсаторна такса е 14 дни от връчване на електронния фиш на собственика/ползвателя на МПС.