Зареждане...

Застраховка "Гражданска отговорност"

Вижте цена

от ЗК „Лев Инс“ АД

Попълнете

онлайн
формата

Платете онлайн

с банкова карта или
банков превод

Получете

с безплатна
доставка

напомняне

за изтичащ срок на
застраховката

Калкулатор за гражданска отговорност

Въведете данните, получете ценова оферта и сключете застраховка Гражданска отговорност изцяло онлайн за няколко минутиИнформационен документ за застрахователния продукт 

Въведете регистрационния номер на превозното средство от регистрационния талон

Въведете сериен номер на малкия регистрационен талон

Въведете ЕГН/ЛНЧ, ако собственикът на превозното средство е физическо лице или ЕИК, ако собственика е юридическо лице. Данните са налични в регистрационния талон на превозното средство

Предназначение на превозното средство според извършваната дейност

Изберете опция от падащото меню, за да бъде калкулирана оферта на база предоставените данни