Зареждане...

Купи Винетка
  • Превозно средство
  • Винетка
  • Валидност
  • Потвърждение

Данни на превозното средство

Въведете регистрационния номер без тире, точка или интервал и се уверете, че отговаря на данните в свидетелството за регистрация

Символите 0 (нула) и О (буква) не са взаимозаменяеми.

Някои чуждестранни регистрационни номера съдържат специфични символи:
- символите Ä, Ö, Ü се въвеждат в пълно съответствие и точно така, както са изписани на регистрационния номер;
- символите Č, Ć, Ž, Š, Đ се въвеждат със съответстващите им стандартни букви – C, Z, S, D.

След активация на електронна винетка, корекции в данните и възстановяване на заплатени суми не са възможни.