Loading...

Пълна отчетност за използваните тол услуги

Date: 07/02/2020, Author: tollpass.bg

Платформата на „Интелигентни трафик системи” АД осигурява прозрачност и ефективен контрол върху автомобилите, които генерират тол такси при движение по платената пътна мрежа. Клиентите на TollPass и партньори могат да следят в реално време какво заплащат и какви маршрути са изминали.

  • Всеки договор разполага с меню „Tакси и отчети“, където могат да се проследят състоянието на баланса по договора спрямо предплатения баланс или кредитен лимит, а също така и пълен достъп до детайлната информация по дата на пътуване на всяко моторно превозно средство.

  • Цялостно движение на финансовите средства по договора
  •  
  • Детайлна информация по дата на пътуване на всяко МПС
  • Обобщена информация по дата на пътуване за едно или всички МПС-та в договора
  •  
  • Карта на изминатите маршрути и подробна информация за всички характеристики на пътуването:

Дата и час на пътуване| Тол сегменти на маршрута| Брой оси на ремарке| Стойност на маршрута