Loading...

ИТС - Социално отговорни в COVID кризата

Date: 10/27/2020, Author: tollpass.bg

Както много други компании в България и по света, в настоящия момент ИТС се справя с последиците от бързото разпространение на коронавируса.

 

Наясно сме с отговорността си към нашите клиенти да предоставяме професионално и висококачествено ниво на услуги. За да гарантираме това, предприехме множество мерки, за да гарантираме безопасността на нашите служители, доставчици и контрагенти, както и да добавим своя принос в общите граждански усилия за предотвратяване на заразата сред българското население.

 

Предприети мерки

 

Ние внимателно следваме насоките, инструкциите и предписанията на българското правителство и на местните здравни власти, като насърчаваме дистанционната работа и предлагаме гъвкавост на служителите си.

Разделяме ресурси с общи ключови умения и отговорности за минимизиране на рисковете.

Личните разговори и срещи вече са напълно дигитализирани.

От всички наши ключови доставчици и контрагенти изискваме да действат по подобен начин.

За някои от нашите услуги, ние също сме поставени в зависимост от политическите решения, взети в чужбина, като затварянето на граници, което не ни позволява да доставяме бордови устройства в обичайния срок.

 

Независимо от настоящата ситуация, ние правим всичко възможно, за да Ви окажем цялата си подкрепа по същия начин, както преди пандемията. По всяко време сме готови да отговорим на Вашите въпроси. Можете да се свържете с нас по всички известни канали за комуникация и ще Ви отговорим в кратък срок.