Бъдете подготвени за старта на тол таксуването

Бъдете подготвени за старта на тол таксуването

Автор: tollpass.bg

Приложими параметри за тол таксуване:

  • Тип превозно средство - пътно превозно средство за превоз на товар или за превоз на пътници
  • Обща техническа допустима максимална маса (на състав от превозни средства)
  • Екологична категория (ЕВРО клас)
  • Брой оси - за автомобили с ОТДММ равна на или по-голяма от 12 тона

Необходими документи и информация за сключване на договор за електронно отчитане на тол такси:

  • Брой на превозните средства и очакван пробег
  • Свидетелство за регистрация част I - голям талон
  • При липса на информация за екологичната категория в свидетелството за регистрация, се предоставя сертификат за съответствие по Резолюция СЕМТ/СМ(2001)9 Final, Резолюция СЕМТ/СМ(2005)9 FINAL, Резолюция ITF/TMB/TR(2008)12 и валиден сертификат за техническа изправност или ЕО сертификат за съответствие на комплектовани превозни средства*

* при непредоставяне на описаните по-горе документи, за автомобили с дата на първоначална регистрация след 30 септември 2001г. се приема, че отговарят най-малко на екологична категория ЕВРО 3

Свържете се с нас, за да получите повече информация за нашите услуги и съдействие за планиране на вашия прогнозен бюджет за тол такси!

e-mail: info@tollpass.bg

тел.: +359 877 88 59 53