Tollpass - интелигентното решение за тол таксуване

Със стартирането на новата тол система в България "Интелигентни Трафик Системи" АД, като основен партньор на АПИ, ще осигури за своите клиенти високотехнологично решение за отчитане на тол такси под бранда Tollpass.

Всички превозни средства с общо тегло над 3.5т ще заплащат тол такса за ползването на платената пътна мрежа.

Българската електронна тол система е базирана на технология за глобално сателитно позициониране и GSM технология за предаване на данни. За функционирането на системата не е необходима допълнителна инфраструктира като тол станции, бариери или каси за плащане.

Основен елемент на тол системата е бордовото устройство TollPass, което се инсталира в автомобилите, подлежащи на таксуване.

Бордовото устройство отчита ползването на платената пътна мрежа чрез засичане на изминатото разстояние и в зависимост от класа на пътя и характеристиките на превозното средство - общо тегло, емисионен клас и брой оси.

Чрез GSM модула в бордовото устройство данните се изпращат в реално време към централната система на Tollpass за изчисление на дължимата тол такса.

Цялата информация за ползването на платената пътна мрежа и дължимите тол такси е достъпна за всеки клиент на онлайн платформата tollpass.bg

Tollpass - Вашият сигурен партньор на пътя!