Зареждане...

Тол Калкулатор
  • Превозно средство
  • Маршрут
  • Детайли

Данни за превозно средство

Можете да определите към кой тип подлежащо на тол таксуване превозно средство принадлежи вашият автомобил, като проверите данните в свидетелството за регистрация (голям талон, поле F.3).

Данните за Общата технически допустима максимална маса можете да определите като използвате насоките, описани тук.