Зареждане...

 • Регистрирайте потребителски профил

  Регистрацията на клиентски профил Ви осигурява достъп до пълната функционалност на Клиентския портал

  За да регистрирате Ваш профил, следвайте описаните по-долу стъпки:

  • Въведете име и имейл*
  • Проверете Вашият имейл за потвърждение и инструкции от TollPass.bg
  • Кликнете върху линка, за да създадете и потвърдите паролата си

  * Ако сте регистриран потребител на Vinetki.bg можете директно да въведете Вашето потребителско име (имейл) и парола в полето "Вход" (Login)

 • Създайте договор

  Клиенти са всички транспортни компании и частните лица в транспорта с пътни превозни средства над 3.5 тона.

  Въвеждане на данни

  • Изберете държава и въведете ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ за регистрирано в България лице
  • Данните за юридическите лица се проверяват и зареждат автоматично от публичните регистри
 • Въведете превозни средства и поръчайте бордови устройства

  За да въведете превозни средства във Вашия договор следвайте следните стъпки:

  • Въведете необходимите данни – държава на регистрация и регистрационен номер, тип на ППС и теглови клас, емисионен клас, брой оси
  • Подгответе файл със сканирано копие на Свидетелство за регистрация част I (голям талон)
  • Поръчайте бордово устройство и посочете желан адрес за доставка
 • Потвърдете Вашия договор и платете

  Изберете желания начин на плащане и следвайте стъпките:

  • Изберете платежно средство - банкова карта или плащане по банков път
  • (Ще има възможност и за автоматично допълване на баланса по договора
  • След получаване и обработка на Вашето плащане бордовите устройства ще бъдат изпратени към вас чрез куриер на посочения от Вас адрес